zdjecie-dostepnosc-teatr-muzyczny

Deklaracja dostępności

Poniższe oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej www.teatr-muzyczny.lodz.pl.

Teatr Muzyczny w Łodzi zapewnia dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

data pierwszej publikacji: 2023.11.14

data ostatniej dużej aktualizacji: 2023.11.14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności:

– niektóre treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

– część zdjęć i filmów zamieszczona w serwisie nie posiada napisów czy innych wymaganych elementów, w tym tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej

Teatr Muzyczny w Łodzi dołoży jednak wszelkich starań, by te niezgodności usuwać stopniowo, lecz bez zbędnej zwłoki.

deklarację sporządzono dnia: 2023.11.14 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Anną Korzon-Wnukowską:

e-mail: a.korzon@teatr-muzyczny.lodz.pl

tel.: (42) 678 35 11 wewn. 318

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności przyjmuje Anna Korzon-Wnukowska:

e-mail: a.korzon@teatr-muzyczny.lodz.pl

tel.: (42) 678 35 11 wewn. 318

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

– dane osoby zgłaszającej żądanie,

– sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Teatr Muzyczny w Łodzi zobowiązuje się do realizacji żądania bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od dnia ujawnienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe we wskazanym powyżej terminie, Teatr zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Do siedziby Teatru Muzycznego w Łodzi można dojechać transportem własnym lub środkami komunikacji publicznej (autobusy nr 57, 87A, 87B).

Obok budynku Teatru znajduje się obszerny parking, dostępny dla Widzów i Interesantów. Na parkingu wydzielono i oznaczono miejsca dla niepełnosprawnych:

– 2 ogólnodostępne z frontu teatru

– 1 dostępne w części pracowniczej

Gmach Teatru Muzycznego w Łodzi w części dostępnej dla Widzów wyposażony został w:

– podjazd i windę dla wózków inwalidzkich (zapewniające dostęp do szatni, toalety dla osób niepełnosprawnych, kawiarni i sali widowiskowej), 

– windę (zapewniającą dostęp do sekretariatu, gabinetów dyrekcji oraz na górne piętro foyer), 

– wyznaczone w Sali widowiskowej miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich.

Schody na parterze foyer oznakowane są taśmą w kolorze kontrastowym.

Gmach w części administracyjnej nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W przypadku potrzeby organizacji spotkania z pracownikami administracji czy księgowości prosimy o kontakt z Anną Korzon-Wnukowską

e-mail: a.korzon@teatr-muzyczny.lodz.pl

tel.: (42) 678 35 11 wewn. 318

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABO SŁYSZĄCYCH

W Teatrze Muzycznym w Łodzi uruchomiono pętlę indukcyjną:

– w obu okienkach kasowych w foyer (system okienkowy/stanowiskowy),

– na parterze Sali widowiskowej – system macierzowy (z przesunięciem fazy).

Pętle zostały skalibrowane do normy PN EN 60118-4.

Teatr Muzyczny w Łodzi umożliwia osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość bezpośredniego skontaktowania się z jego pracownikami, poprzez zapewnienie tłumacza języka migowego.

W tym celu prosimy o kontakt z Anną Korzon-Wnukowską:

e-mail: a.korzon@teatr-muzyczny.lodz.pl

tel.: (42) 678 35 11 wewn. 318

i złożenie wniosku o jego organizację najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Serwis używa informacji zapisanych za pomocą plików cookie oraz innych rozwiązań informatycznych, pozwalających na dostosowanie treści do potrzeb użytkownika oraz w celach statystycznych.. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich zapisywanie, należy opuścić stronę lub zmienić w przeglądarce ustawienia dotyczące cookies. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce cookies .

Akceptuję